• Català
 • Español
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • Русский
 • Zhōngwén

Avís legal

TITULARITAT DEL LLOC WEB

El propietari d’aquest lloc web és el Patronat Municipal de Turisme de Tarragona:

CIF: P9315004C

Domicili: carrer Major, 39, 43003 Tarragona

Tel.: 977 25 07 95

Correu electrònic: turisme@tarragona.cat

El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona és un organisme dependent de l’Ajuntament de Tarragona.

1. Acceptació de les condicions d’ús

Aquestes condicions (d’ara endavant, “avís legal”) tenen per objecte regular l’ús d’aquest lloc web que el Patronat Municipal de Turisme de Tarragona posa a disposició del públic en aquesta URL.

L’accés i la navegació en el lloc web, o l’ús dels seus serveis, us atribueixen la condició d’usuari i suposen l’acceptació expressa i plena de totes les condicions que s’incorporen en aquest avís legal.

2. Condicions d’ús del web

L’usuari, en acceptar aquestes condicions, s’obliga expressament a:

• Utilitzar els continguts de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de fer servir els continguts de forma inadequada o amb finalitats o efectes contraris a aquest avís legal, a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic. En especial, els usuaris han d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social.

• No dur a terme cap acció destinada a perjudicar, bloquejar, danyar, inutilitzar o sobrecarregar, de manera temporal o definitiva, les funcionalitats, les eines, els continguts o la infraestructura del lloc web, de manera que se n’impedeixi l’ús normal.

• No introduir ni incloure continguts injuriosos o calumniosos.

• No utilitzar qualsevol dels materials i les informacions continguts en aquest lloc web amb finalitats il·lícites i expressament prohibides en aquest avís legal, i que resultin contràries als drets i interessos del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona, dels seus usuaris o de tercers.

• No reproduir, copiar, distribuir, transformar, modificar o permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública dels continguts, llevat que es disposi de l’autorització del titular dels drets corresponents o que això estigui permès legalment.

En conseqüència, el Patronat Municipal de Turisme de Tarragona es reserva el dret a excloure els usuaris que incompleixin les condicions d’accés i ús del lloc web sense avís previ, i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment per tal d’evitar les activitats i les conductes descrites.

3. Exempció de responsabilitats

El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona pot modificar, sense avís previ, la informació continguda en el seu lloc web, així com la seva configuració i presentació. Igualment, no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web o en el seu contingut, ni que aquest contingut estigui actualitzat, tot i que destinarà grans esforços per, si escau, evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-ne el contingut. Es recomana a l’usuari recarregar els continguts per tal de rebre una informació plenament actualitzada. El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona no és responsable que les còpies temporals siguin actuals i no manipulades per persones alienes a www.tarragonaturisme.cat.

El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes —inclosos els danys a sistemes informàtics i la introducció de virus existents a la xarxa— derivats de la navegació per internet necessària per fer ús d’aquest lloc web.

El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona es compromet a través d’aquest mitjà a no fer publicitat enganyosa. A aquests efectes, per tant, no es consideren publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que hi pugui haver al llarg del contingut de les diferents seccions del lloc web produïts a conseqüència d’un manteniment o una actualització incomplets o defectuosos de la informació continguda en aquestes seccions. A conseqüència del que disposa aquest apartat, el Patronat Municipal de Turisme de Tarragona es compromet a corregir aquests errors tan aviat com en tingui coneixement.

El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en l’accés a aquest lloc web o en l’ús de les informacions que s’hi inclouen.

El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona no és responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, siguin de la naturalesa que siguin, que es derivin de l’ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest lloc web i dels programes que incorpora.

En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que faci dels serveis, dels continguts, dels enllaços (links) i de l’hipertext inclosos en aquest lloc web, que és titularitat del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona.

4. Vincles o enllaços amb altres webs externs o des d’aquests webs externs

Quan s’estableixi l’enllaç amb www.tarragonaturisme.cat, no es podrà incloure cap marca comercial o cap signe diferent de l’adreça d’URL del portal. Així mateix, es prohibeix expressament establir vincles des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o contrari als drets humans, a més de qualsevol altre contingut de caràcter il·lícit o contrari a la moral o l’ordre públic.

Pel que fa als continguts de la pàgina on figuri l’enllaç, en cap cas es pot insinuar ni declarar que el Patronat Municipal de Turisme de Tarragona els autoritza, hi intervé, els avala, els promociona, hi participa o els supervisa, ni tan sols que en consent la inclusió, excepte si hi ha autorització expressa.

La presència a www.tarragonaturisme.cat d’enllaços a altres webs externs té un caràcter merament informatiu. Per tant, el Patronat Municipal de Turisme de Tarragona no es responsabilitza ni dona cap tipus de garantia respecte dels punts següents:

 • Les característiques, la procedència o qualsevol altre aspecte dels serveis oferts pel lloc web.
 • Els danys i perjudicis directes o indirectes que puguin generar els productes o els serveis oferts a través d’aquests webs o portals externs.
 • Les transaccions o les operacions pactades per les entitats oferents i els usuaris.
 • Els termes o les condicions d’ús del web extern, la modificació, el compliment, l’execució i la resolució.

5. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del web, llevat que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona, com són —amb caràcter enunciatiu, però no pas limitatiu— el disseny gràfic, el codi font, els logotips, els noms comercials, les marques, els signes distintius, els textos, els gràfics, les il·lustracions, les fotografies i altres elements que apareixen en el lloc web.

En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, l’usuari no està autoritzat a reproduir, distribuir, cedir, comunicar públicament o transformar la informació continguda en aquest web amb finalitats comercials, llevat que disposi de l’autorització del titular dels drets corresponents o que això estigui permès legalment.

L’usuari, únicament i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per a l’ús personal.

No obstant això, es permet la reproducció total o parcial de les imatges, únicament i exclusivament, situades en l’apartat de la Sala de premsa, per als usos, únics i exclusius, següents:

a) Per a l’ús de les empreses del sector turístic: operadors turístics, agències de viatges, companyies aèries, empreses d’allotjament, oficines de turisme i altres empreses, i sempre que les incorporin en edicions d’àmbit turístic i de distribució gratuïta.

b) Per a l’ús dels mitjans de comunicació en la preparació de reportatges que difonguin la imatge de Tarragona.

En aquests casos, i segons la legislació vigent, s’han de fer constar en un peu de foto o en els crèdits de presentació les referències al Patronat Municipal de Turisme de Tarragona i al copyright de cada imatge.

En qualsevol altre cas, l’usuari s’ha de posar en contacte amb el Patronat Municipal de Turisme de Tarragona per correu electrònic: turisme@tarragona.cat.

El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona vetllarà tant pel compliment de les condicions anteriors com per l’ús adequat dels continguts presentats en el seu lloc web, i exercirà totes les accions civils i penals que li corresponguin en cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

6. Política de privacitat

El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona porta a terme el tractament de les vostres dades únicament i exclusivament per als serveis que sol·licita i les seves competències d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades i societat de la informació. L’ús de les dades personals té caràcter confidencial.

Podeu consultar el detall del tractament de dades que portem a terme en la nostra política de privacitat.

7. Política de galetes (cookies)

Podem utilitzar galetes (cookies) quan l’usuari navegui per les diferents pantalles i pàgines del nostre web amb la finalitat de reconèixer els usuaris per poder-los oferir un servei més adequat i més personalitzat mitjançant galetes de sessió i galetes tècniques.

Les galetes no recullen informació de l’usuari. La informació és totalment anònima i no pot ser associada a un usuari concret o identificat.

L’usuari pot controlar el nivell de seguretat del seu equip mitjançant l’opció corresponent que tingui el seu navegador.

Podeu consultar el detall de les galetes que utilitzem en la nostra política de galetes.

8. Legislació aplicable i tribunals competents

Les condicions d’aquest lloc web i les relacions entre l’usuari i el Patronat Municipal de Turisme de Tarragona es regeixen per la legislació espanyola.

En cas que sorgeixi cap discrepància entre l’usuari i el Patronat Municipal de Turisme de Tarragona, ambdues parts se sotmeten als jutjats i tribunals que siguin competents en cada cas.

randomness