Gastronomy sessions "La Part Alta Somriu a la Crisi"

© AQ
© Sadoll
© Punt i a part
© Quim Quima
Punt i a part - © Ricard Batalla
AQ - © Biel Capdevila
Sadoll - © Ricard Batalla
Frida - © Ricard Batalla
Àpats Quattros- © Ricard Batalla
El Llagut - © Ricard Batalla
Arcs Restaurant - © Ricard Batalla
Quim Quima - © Ricard Batalla
Palau del Baró - © Ricard Batalla
Racó de l'Abat - © Ricard Batalla
1-28 February

The restaurants in the Part Alta (historic quarter) offer menus for all budgets.