Tarragona

Patrimoni Mundial        Patrimonio Mundial        World Heritage        Patrimoine Mondial        Kulturerbe der Menschheit        Patrimonio Mondiale        Всемирное наследие

Museus i monuments

El dia 30 de novembre de l'any 2000 el comitè de la UNESCO, reunit a la ciutat australiana de Cairns, va decidir atorgar al conjunt arqueològic romà de Tàrraco el reconeixement de Patrimoni Mundial.
Aquest reconeixement ha de servir per garantir la conservació d'aquests monuments i per donar-los a conèixer internacionalment.
Entre la ciutadania de Tarragona, ha servit per augmentar el nivell de coneixement, orgull i respecte per la seva ciutat.
El conjunt arqueològic romà de Tàrraco és reconegut també com una de les 7 meravelles de Catalunya.

Tipus d'espai històric

Museu
Monument
Patrimoni mundial

Busqueu un espai històric