Tarragona

Patrimoni Mundial        Patrimonio Mundial        World Heritage        Patrimoine Mondial        Kulturerbe der Menschheit        Patrimonio Mondiale        Всемирное наследие

Accessibilitat

El web tarragonaturisme.cat s’ha construït amb l'ànim de facilitar l'accés universal, independentment de les limitacions tècniques, físiques, sensorials o intel•lectuals de les persones que el consulten i del context d'ús en què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, etc.).

Per això, es treballa amb l'objectiu d'adaptar tot el web a les recomanacions del Consorci World Wide Web - W3C per tal d'eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d'accessibilitat al contingut de la web WCAG 1.0.

El compromís de Tarragona Turisme és arribar a satisfer, com a mínim, els punts de verificació de prioritat 1 de les pautes WCAG, i així complir el nivell de conformitat “A”. Sempre que sigui possible, també s'intentarà complir els punts de verificació de prioritats 2 i 3.